Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 260/Δ/24.05.2020

  • 24/5/2020

Απόφ. Αριθμ. πράξης 13 της 29-4-2020 Υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1986/Β/23.05.2020

  • 23/5/2020

Απόφ. 4714 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής - άρση άδειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1986/Β/23.05.2020

  • 23/5/2020

Απόφ. 4722 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(4)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1986/Β/23.05.2020

  • 23/5/2020

Απόφ. TT 4713 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής-άρση άδειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1986/Β/23.05.2020

  • 23/5/2020

Απόφ. 4715 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(3)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1976/Β/22.05.2020

  • 22/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534 Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Δ/20.05.2020

  • 22/5/2020

Απόφ. 70353 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Δ/20.05.2020

  • 22/5/2020

Απόφ. 70347 Μερική ανάκληση της 102293/13-09-1934 απόφασης (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) κήρυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1936/Β/20.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 50088 Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1937/Β/20.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 50095 Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.