Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 425/Δ/23.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. ΔΠΧΣ 2464 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 426/Δ/23.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. 72630 Αναγνώριση αγροτικής οδού για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 427/Δ/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. 94007 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου «Θολόρεμα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 429/Δ/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩ ΡΣ/65556/766 Χαρακτηρισμός και οριοθέτηση θαλάσσιας περιοχής και του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3051/Β/23.07.2020

  • 23/7/2020

Απόφ. 17556 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 (Β’ 116) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3072/Β/23.07.2020

  • 23/7/2020

Απόφ. 77616 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινής απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 142/Α/23.07.2020

  • 23/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4710 Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3020/Β/21.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. Α.1161 Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3030/Β/21.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 20530 ΕΞ 2020 Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3049/Β/22.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 46526 Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.