Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 435/Δ/28.07.2020

  • 29/7/2020

Απόφ. 27384 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 5060/11-10-1990 [(Δ’ 610) με διόρθωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3113/Β/28.07.2020

  • 28/7/2020

Απόφ. 5270 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3127/Β/28.07.2020

  • 28/7/2020

Απόφ. 3122.1-Τ64Β/46747/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 434/Δ/28.07.2020

  • 28/7/2020

Απόφ. Π.Δ.22-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3103/Β/27.07.2020

  • 27/7/2020

Απόφ. 10481 Νομιμοποίηση του Ορειβατικού Καταφυγίου «Χριστόδουλος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3094/Β/24.07.2020

  • 25/7/2020

Απόφ. 104/16/09.07.2020 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου - Σύσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 428/Δ/24.07.2020

  • 25/7/2020

Απόφ. 141751 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στo O.T. 135 στην περιοχή «Κέντρο»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 430/Δ/24.07.2020

  • 25/7/2020

Απόφ. 4451 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος 1 (υπ΄αρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3089/Β/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. 2585 Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3092/Β/24.07.2020

  • 24/7/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/369316/11747/1515/113 Παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Κορυδαλλού της απαλλοτριωμένης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.