Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3851/Β/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. Γ.Π. Δ11οικ./59903 Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 544/Δ/18.08.2021

  • 19/8/2021

Απόφ. 36196 Έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3803/Β/17.08.2021

  • 18/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/71274/615 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3826/Β/17.08.2021

  • 18/8/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.13916/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για διενέργεια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3826/Β/17.08.2021

  • 18/8/2021

Απόφ. 4151.11_80/1720 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΟ/Φ.101.80/4519/18-5-2010 (Β΄ 805) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3792/Β/13.08.2021

  • 17/8/2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9768/Α325 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.6411/Α325/10.03.2021...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3756/Β/13.08.2021

  • 16/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614 Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής στοιχείων προσβασιμότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 533/Δ/13.08.2021

  • 16/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71276/2654 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8810/24-02-2009 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 143/Α/13.08.2021

  • 13/8/2021

Απόφ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3617/Β/06.08.2021

  • 6/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73462/1430 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/117213/2548/2020 απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.