Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019

  • 31/10/2019

Απόφ. 4635 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3897/Β/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. 83/12/26-9-2019 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης, των στοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3897/Β/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. 83/7/26-9-2019 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3935/Β/25.10.2019

  • 29/10/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078 Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/28.06.2018 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Α/16.10.2019

  • 16/10/2019

Απόφ. 4633 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/Α/14.10.2019

  • 14/10/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4632 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2016/797, 2016/798...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Α/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.94 Τροποποίηση π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3744/Β/10.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 3122.1-Τ53/66467/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3755/Β/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. Φ.951.1/14/1190047/Σ.5047 Καθορισμός της ελάχιστης στελέχωσης κατά αριθμό, ειδικότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 602/Δ/11.10.2019

  • 11/10/2019

Απόφ. 5154 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμών...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.