Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1047/Β/29.03.2019

  • 1/4/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019

  • 1/4/2019

Απόφ. 4605 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1049/Β/29.03.2019

  • 29/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ 23.7.2018 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 106/Δ/12.03.2019

  • 12/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4601 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4602 Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4600 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Α/07.03.2019

  • 7/3/2019

Απόφ. Π.Δ. 26 Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 779/Β/06.03.2019

  • 7/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511 Tροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.