Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 26/Α/15.02.2019

  • 15/2/2019

Απόφ. Πράξη 3 της 15-2-2019 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Α/13.02.2019

  • 13/2/2019

Απόφ. 4592 Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6210/Β/31.12.2018

  • 8/2/2019

Απόφ. Α.Π. 136860/1673/Φ15 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 17/Α/07.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 4590 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 183/Β/31.01.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 120302/37884/2018 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Β/31.01.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 45/7887 Τροποποίηση της αριθμ.158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Β/01.02.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 1037 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/Β/01.02.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 892/19 Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 223/Β/01.02.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. ΔΧΠ 000021-ΕΞ2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/30.01.2019

  • 31/1/2019

Απόφ. Π.Δ.14-1-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.