Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 65/Α/28.03.2022

  • 29/3/2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4916 Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 64/Α/24.03.2022

  • 28/3/2022

Απόφ. Π.Δ.23 23. Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κολοκυνθού, η» του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/Α/24.03.2022

  • 24/3/2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4915 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022

  • 21/3/2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4914 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Α/17.03.2022

  • 17/3/2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4912 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Δ/10.03.2022

  • 10/3/2022

Απόφ. Π.Δ.09-03-22 Καθορισμός ύψους και λοιπών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 46/Α/05.03.2022

  • 8/3/2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4903 Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1028/Β/04.03.2022

  • 8/3/2022

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/20146/683 Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 39/Α/01.03.2022

  • 2/3/2022

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 28/Α/22.02.2022

  • 22/2/2022

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4892 Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.