ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/08.02.2018

  • 12 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 23-01-18

Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα Ο.Τ. 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 75 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.(1)

Επιστροφή