ΦΕΚ 27/Δ/07.02.2018

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 81843

Μερική κύρωση δασικού χάρτη τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου δήμου Χίου Περιφερειακής Ενότητας Χίου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή