ΦΕΚ 26/Δ/07.02.2018

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 20268

Μερική κύρωση δασικού χάρτη τοπικής κοινότητας Κεφαλαρίου του δήμου Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή