ΦΕΚ 26/Δ/07.02.2018

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 20190

Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Δράμας δήμου Δράμας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή