ΦΕΚ 25/Δ/07.02.2018

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. .5198/229081

Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή