ΦΕΚ 24/Δ/07.02.2018

  • 09 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 82702

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Λιμένας Εμπορειού», Δ.Κ. Πυργιού, Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή