ΦΕΚ 23/Δ/06.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 104847/9642

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση "ΒΛΥΧΟΣ" του Δήμου Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή