ΦΕΚ 21/Δ/06.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 19729

Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας ΄Εδεσσας, δήμου ΄Εδεσσας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (άρθρο 17 ν.3889/2010).(2)

Επιστροφή