ΦΕΚ 18/Δ/06.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 790

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Παχύ», Αγ. Γιάννης Θόλος, Δ.Ε. Ομηρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή