ΦΕΚ 340/Β/07.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/5355/2018

«Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση μικρού μώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιμένα Σκάλας Πάτμου».(6)

Επιστροφή