ΦΕΚ 340/Β/07.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/5334/2018

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: «Αλλαγή θέσεων ιστών φωτισμού προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών».(5)

Επιστροφή