ΦΕΚ 316/Β/06.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 486/4679

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας.(1)

Επιστροφή