ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/06.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 2463/61

Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων Δήμου Ιωαννιτών.(2)

Επιστροφή