ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/06.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 4927

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του εργοστασίου Χυμών και Πούλπας του βιομηχανικού συγκροτήματος «Βέρμιον-Νάουσα» και της πλινθόκτιστης καμινάδας (πύργος) του εργοστασίου, που βρίσκονται στην περιοχή Κοπανού Ναούσης φερομένων ως ιδιοκτησίας Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησής τους.(1)

Επιστροφή