ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/06.02.2018

  • 08 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 3711/214072/17

Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Αγράφων Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας.(1)

Επιστροφή