ΦΕΚ 15/Δ/02.02.2018

  • 06 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 81792

Μερική κύρωση δασικού χάρτη δήμων Σύμης και Πάτμου, Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καλύμνου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή