ΦΕΚ 12/Δ/02.02.2018

  • 06 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 20194

Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Καλαμπακίου του δήμου Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή