ΦΕΚ 11/Δ/02.02.2018

  • 06 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 20196

Μερική κύρωση δασικού χάρτη των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδιών (πρώην δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου) δήμου Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή