ΦΕΚ 8/Δ/02.02.2018

  • 06 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 10330

Μερική κύρωση δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(2)

Επιστροφή