ΦΕΚ 445/Δ/29.12.2017

  • 01 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 311048

Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση «ΚΟΥΤΟΥΠΑ» Τ.Κ. Συβότων Δ. Λευκάδας Ν. Λευκάδας.(3)

Επιστροφή