ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/30.01.2018

  • 01 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 227054

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 189Α του Δήμου Πετρούπολης, με χαρακτηρισμό χώρου ΚΑΠΗ. (2)

Επιστροφή