ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/30.01.2018

  • 01 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 29-12-17

Έγκριση τμηματικής πολεοδομικής ρύθμισηςστον παραδοσιακό οικισμό Δημητσάνα (ν. Αρκαδίας) για τον καθορισμό χώρου Ιερού Ναού καιχώρου συνάθροισης κοινού κάτωθεν αυτού καικαθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή