ΦΕΚ 621/Β/23.02.2018

  • 23 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 166656/410

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981.(3)

Επιστροφή