ΦΕΚ 450/Δ/29.12.2017

  • 05 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 17027/214375

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση επί της δημοτικής οδού Στόμιο διασταύρωση με ε.ο. 8 (Οξύλινθος - Πλατάνα) του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, Π.Ε. Ευβοίας και ακύρωση της αριθμ. 5242/14.5.1981 απόφασης του Νομάρχη Ευβοίας (Δ΄ 407).(1)

Επιστροφή