ΦΕΚ 5/Δ/01.02.2018

  • 05 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 203702

Μερική κύρωση δασικού χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας (Προκαποδιστριακός Ο.Τ.Α. Φλώρινας), του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (άρθρο 17 ν.3889/2010).(1)

Επιστροφή