ΦΕΚ 291/Β/02.02.2018

  • 05 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 170195

Τροποποίηση της οικ. 170382/13-01 2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος αυτού από IP 0592 έως IP 0598, στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.(1)

Επιστροφή