ΦΕΚ 40/Δ/09.02.2018

  • 14 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 81752

Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας «Σαμίων» Δήμου Σάμου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (άρθρο 17 ν. 3889/2010).(1)

Επιστροφή