ΦΕΚ 437/Δ/29.12.2017

  • 01 Φεβρουαρίου 2018

Απόφ. 223843/3031

Χαρακτηρισμός του ρεύματος Κομνηνάδων, ως αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων του οικισμού Κομνηνάδων του Δήμου Νεστορίου, και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του, του σημείου εκβολής των αποβλήτων σε αυτόν, καθώς και των ειδικών όρων διάθεσής τους. (3)

Επιστροφή