ΦΕΚ 1/Δ/23.01.2018

  • 24 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 82642

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Καστέλλο», πλησίον Αγίας Παρασκευής, Δήμου Χίου, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή