ΦΕΚ 1/Δ/23.01.2018

  • 24 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 788

Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Ακρωτήριο Λεπτός», Αγ. Γιάννης Θόλος, Δ.Ε. Ομηρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(2)

Επιστροφή