ΦΕΚ 134/Β/24.01.2018

  • 25 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 184968

Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την αλλαγή όδευσης τμήματος αυτού από IP 1120-05-01 έως IP 1120-5-12, στην περιοχή του Δήμου Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.(1)

Επιστροφή