ΦΕΚ 153/Β/26.01.2018

  • 26 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 286007/7245

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 217843/5135/ 8-11-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας -Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.(4)

Επιστροφή