ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 2900

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108646/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ”Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού“ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β΄ 3380), όπως ισχύει. (4)

Επιστροφή