ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 2878

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες MME” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», (Β΄ 3377), όπως ισχύει. (3)

Επιστροφή