ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/29.12.2017

  • 23 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 49851

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Ερεχθείου αριθμ. 45 και Φράττι, στο Ο.Τ. 47/55 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησής του και χρήσης αυτού.(1)

Επιστροφή