ΦΕΚ 199/Α/20.12.2017

  • 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφ. Πράξη 25

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».(1)

Επιστροφή