ΦΕΚ 4753/Β/27.12.2017

  • 12 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 110153/38838

Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.).(1)

Επιστροφή