ΦΕΚ 4749/Β/21.12.2017

  • 15 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 17920/224034

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ελασσόνας Ν. Λάρισας.(1)

Επιστροφή