ΦΕΚ 28/Β/10.01.2018

  • 15 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. ΔΔΠ 0000568 ΕΞ2018/1035Β

Kαθορισμός προτύπου για σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης αξίας ακινήτων του άρθρου 15 τουν. 2882/2001. (2)

Επιστροφή