ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/11.12.2017

  • 15 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 9232

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στρατοπέδου Κιούση του Δήμου Καρδίτσας.(3)

Επιστροφή