ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/20.12.2017

  • 15 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 4242

Μερική ανάκληση της αριθμ. 11013/ 17.12.2010 (ΑΑΠ 596) απόφασης Νομάρχη Χανίων, με την οποία αναγνωρίστηκε τμήμα οδού ως προϋφιστάμενη του 1923, στην θέση «Φοινικιά» Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου Δ.Ε. Βάμου Δήμου Αποκορώνου Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.(2)

Επιστροφή