ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. Φ. 28/56844/2017

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά της διαδικασίας διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».(8)

Επιστροφή