ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. Φ. 28/56843/2017

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».(7)

Επιστροφή