ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/19.12.2017

  • 16 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 45203/27.07.2017

Απόφαση για το χαρακτηρισμό, της περιοχής Παναγιάς Κρυφτής του Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου ως Προστατευόμενου Τοπίου.(2)

Επιστροφή