ΦΕΚ 424/Δ/23.11.2017

  • 17 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. 74930

Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή τμήματος της νήσου Στρογγύλης Δήμου Χάλκης νομού Δωδεκανήσου.(1)

Επιστροφή