ΦΕΚ 32/Β/09.01.2017

  • 17 Ιανουαρίου 2018

Απόφ. ΓΔΟΠ0000065 ΕΞ 2018 Χ.Π. 1686

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (4)

Επιστροφή